zamykamy odbyt sztuczny

Posługujemy się wówczas metodą trójczasową Schloffera: 1 etap: robimy odbyt sztuczny w obrębie okrężnicy wstępującej po nacięciu fałdu otrzewnej i odsunięciu jelita na tępo w kierunku przyśrodkowym, przy czym robimy jak najdłuższą dwulufkę zamiast na okrężnicy wstępującej można zrobić odbyt sztuczny na poprzecznicy (anus transversalis) 2 etap: wycinamy odcinek jelita zawierający guz i robimy zespolenie „koniec do końca” lub „bok do boku” ; 3 etap: zamykamy odbyt sztuczny lub zapewniamy odpływ kału przez utworzenie odbytu sztucznego na stałe, jeżeli odstępujemy od zespolenia kikutów jelita grubego. W tym przypadku operacja jest najbardziej doszczętna, ponieważ można usunąć krezkę wraz z węzłami chłonnymi, śmiertelność pooperacyjna jest mała, a przebieg gojenia się rany dobry. Biorąc pod uwagę te czynniki korzystne, nie będziemy dążyć za wszelką cenę do uniknięcia odbytu sztucznego na stałe. [hasła pokrewne: Psycholog Wrocław, psychiatra poznań, psychoterapia wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: psychiatra poznań Psycholog Wrocław psychoterapia wrocław