Wzmagajac cisnienie w klatce piersiowej zabieg ten utrudnia przyplyw krwi zylnej do prawego przedsionka

Wzmagając ciśnienie w klatce piersiowej zabieg ten utrudnia przypływ krwi żylnej do prawego przedsionka, a to pociąga za sobą zmniejszenie dopływu krwi do lewej komory i spadek ciśnienia tętniczego skurczowego. Jeżeli mięsień sercowy jest zwiotczały, obniżenie ciśnienia może dojść do 70–80 mm słupa rtęci, a tętno może stać się ledwie wyczuwalne. Jeżeli natomiast mięsień sercowy jest przerosły, to ciśnienie skurczowe obniża się nieznaczne (o 10-20 mm), a następnie wraca do początkowego swego poziomu. Metody tej nie można polecać w przypadkach wyraźnych zmian organicznych mięśnia sercowego, gdyż spadek ciśnienia u takich osób może być bardzo gwałtowny i może pociągać za sobą nawet utratę przytomności wskutek niedokrwienia mózgu. Zamiast wysiłku fizycznego można stosować obciążenie serca przez niedotlenienie ustroju (tzw. próba hipoksemiczna). W tym celu poleca się badanemu oddychać mieszaniną gazową zawierającą 89% azotu, 6,50 % tlenu i 4,5% dwutlenku węgla. U osób ze zdrowym narządem krążenia oddychanie taką mieszaniną nie wpływa na elektrokardiogram, natomiast w przypadkach upośledzenia sprawności mięśnia sercowego spostrzega się odchylenia od stanu prawidłowego dotyczące załamka T i odcinka S-T. Prócz metody wysiłkowej i próby Valsalvy, stosuje się często metodę ortostatyczną Martineta, która umożliwia ocenę sprawności głównie poza sercowej części narządu krążenia. [hasła pokrewne: maść emla, elicea opinie, gdynia psycholog ]

Powiązane tematy z artykułem: elicea opinie gdynia psycholog maść emla