Overseas Screening dla gruźlicy u imigrantów i uchodźców z USA czesc 4

Test Cochran-Armitage został wykorzystany do analizy trendów czasowych dla rozpowszechnienia i do wygenerowania powiązanych wartości P.20,21 Statystyka trendów czasowych została obliczona na podstawie rzeczywistych danych rocznych. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.13 (SAS Institute). Wszystkie podane wartości P są dwustronne i nie zostały skorygowane dla wielokrotnych testów. Wyniki
Wskaźnik gruźlicy u imigrantów i uchodźców w USA
Tabela 1. Tabela 1. Rozpowszechnienie gruźlicy negatywnej pod względem zapachu i nieaktywności u imigrantów przebywających w USA, 1999-2005. Tabela 2. Tabela 2. Rozpowszechnienie gruźlicy negatywnej pod względem zapachu i nieużytecznej wśród uchodźców przebywających w USA, 1999-2005. W okresie od 1999 r. Do 2005 r. Wśród 2 714 221 imigrantów związanych z USA przesiewano za granicę, gruźlica o podłożu rozmytym została zdiagnozowana w 26 075, a gruźlica nieaktywna w 22 716, co stanowi częstość występowania 961 przypadków na 100 000 osób (95% przedział ufności [CI], 949 do 973) i 837 przypadków na 100 000 osób (95% CI, 826 do 848), odpowiednio (Tabela 1). Spośród 378 506 uchodźców związanych z USA gruźlica o podłożu rozmytym została zdiagnozowana w 3923, a gruźlica nieaktywna w 10 743, co stanowi częstość 1036 przypadków na 100 000 osób (95% CI, 1004 do 1068) i 2838 przypadków na 100 000 osób (95% CI, 2785 do 2891), odpowiednio (Tabela 2). Częstość występowania gruźlicy niezajmującej się plagą wśród uchodźców była nieznacznie wyższa niż wśród imigrantów, ale częstość występowania nieaktywnej gruźlicy wśród uchodźców była 3,4 razy większa niż wśród imigrantów (tabela i tabela 2). W tym samym okresie 31 imigrantów i 16 uchodźców z gruźlicą o podłożu rozmytym przyznano imigracyjne zwolnienia.
Wariacja geograficzna
Tabela przedstawia wyniki zagranicznych badań przesiewowych imigrantów w latach 1999-2005 według regionu geograficznego. Imigranci urodzeni w regionie zachodniego Pacyfiku mieli najwyższe rozpowszechnienie gruźlicy ujemnej pod względem wymazu i nieaktywnej. Jedynie 25,6% imigrantów związanych z USA urodziło się w regionie zachodniego Pacyfiku, ale stanowili oni 91,1% przypadków gruźlicy z ujemnym rozmazem i 70,4% przypadków nieaktywnej gruźlicy wśród imigrantów. Pięć największych krajów urodzenia imigrantów z zagranicznymi diagnozami gruźlicy (Filipiny, Wietnam, Chiny, Meksyk i Indie) stanowiły 40,7% imigrantów z USA, ale 95,2% przypadków gruźlicy z ujemnym wynikiem testu i 67,4% z przypadki nieaktywnej gruźlicy wśród imigrantów.
Tabela 2 przedstawia wyniki zagranicznych badań przesiewowych uchodźców w latach 1999-2005 według regionu geograficznego. Uchodźcy urodzeni w regionie zachodniego Pacyfiku mieli najwyższe rozpowszechnienie gruźlicy ujemnej i nieaktywnej pod względem rozmazów. Jedynie 7,6% uchodźców związanych z USA urodziło się w regionie zachodniego Pacyfiku, ale stanowili oni 40,6% przypadków gruźlicy z ujemnym rozmazaniem i 12,0% przypadków nieaktywnej gruźlicy wśród uchodźców. Pięć krajów urodzenia uchodźców z zagranicznymi diagnozami gruźlicy (Ukraina, Wietnam, Somalia, Bośnia i Hercegowina oraz Sudan) stanowiły 44,8% uchodźców z USA, ale 58,5% przypadków gruźlicy z ujemnym wynikiem testu i 69,1% przypadków nieczynnej gruźlicy wśród uchodźców.
Kraje urodzenia z wysoką częstością występowania gruźlicy
W okresie 1999-2005, 56,8% imigrantów związanych z USA i 62,2% uchodźców związanych z USA urodziło się w krajach, które miały chorobę gruźliczą 100 lub więcej przypadków na 100 000 populacji rocznie, według szacunków WHO, ale stanowiły 95,3% przypadków gruźlicy z ujemnym wynikiem testu i 80,4% przypadków nieaktywnej gruźlicy wśród imigrantów, a także 90,1% przypadków gruźlicy z ujemnym wynikiem testu i 80,4% przypadków nieaktywnej gruźlicy wśród uchodźców (tabela 1) i tabela 2).
Symptomy HIV i gruźlicy
Spośród 179 imigrantów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) 4 (2,2%) miało bakterie rozmazujące się, niezadowalające lub nieczynne gruźlicy
[podobne: citocartin, dyżury aptek zgierz, plastry olfen ]

Powiązane tematy z artykułem: citocartin dyżury aptek zgierz plastry olfen