Zaburzenia w narzadach podczas goraczki

Zaburzenia w narządach podczas gorączki a. Układ nerwowy ośrodkowy Podczas gorączki występuj ą zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym. Wchodzi tu w grę nawarstwienie się wpływu zatrucia i wpływu samej ciepłoty. Skombinowane działanie tych dwóch czynników wpływa również na korę mózgową. Już na samym początku gorączki, gdy jeszcze nie ma właściwego objawu podniesienia ciepłoty, występuje ogólne osłabienie, niedomaganie, złe samopoczucie, zawroty i ciężkość głowy i w końcu ból głowy jako wyraz zatrucia układu nerwowego. W okresie trwania gorączki mogą powstać silne bóle głowy, bezsenność, bredzenie, omamy jako wyraz pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego lub apatia, senność i utrata świadomości jako wyraz czynnościowego porażenia układu nerwowego ośrodkowego. Zwykle objawy te w gorączkach długotrwałych występują naprzemiennie. Ze strony kory mózgowej mogą również wystąpić objawy w postaci zaburzeń psychicznych charakteru maniakalno-depresyjnego. Zaburzenia ze strony mózgu mogą być silnie wyrażone, jak to często widzimy np. w durze plamistym, lub słabiej wyrażone, jak np. w innych chorobach zakaźnych. [hasła pokrewne: maxi krzem opinie, teoria humoralna, natalia moszyńska instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: maxi krzem opinie natalia moszyńska instagram teoria humoralna