Wplyw wieku na charakter goraczki

Wpływ wieku na charakter gorączki Oseski posiadają mniejszą zdolność regulacji ciepłoty, dlatego nawet drobne sprawy chorobowe wywołują u nich dużą gorączkę. Starcy odwrotnie nie oddziaływają wysoką gorączką na bodźce chorobotwórcze zakaźne, w związku z osłabieniem wszystkich czynności fizjologicznych, co wiąże się ze zmianami koloidów ich tkanki łącznej i procesami zanikowymi . U leptosomików ciepłota ciała jest wyższa niż u pikników, jeżeli gorączkę wywoła ten sam czynnik chorobowy. 4. Rodzaje ciepłoty gorączkowej Wśród licznych zaburzeń różnych czynności fizjologicznych w gorączce najbardziej wybijającym się objawem jest podniesienie ciepłoty ciała, które może być różnych wartości. Odróżniamy następujące ciepłoty: podgorączkową, dochodzącą do 37,5u, niską gorączkę, wyrażającą się w 37,5u-38 umiarkowaną w 38-39, wysoką w 39–40,5 i nadmierną, czyli hiperpyretyczną, wynoszącą powyżej 40,5. W większości gorączek, jak zresztą i w stanach normalnej ciepłoty ciała, występują wahania dzienne, które cechują się tym, że ciepłota ranna jest niższa, co nazywamy zwolnieniem (remissia), . Ciepłota zaś wieczorna wyższa, co znów nazywamy zaostrzeniem (exacerbatior . Czasami bywa odwrotnie, to znaczy ranna ciepłota może być wyższa, wieczorna zaś niższa. Taki typ gorączki nazywamy odwróconym (typus inoersus), 5. Okresy ciepłoty gorączkowej W gorączce odróżniamy 3 okresy, mianowicie: l) okres narastania (stadium incrementi), 2) okres najwyższego podniesienia się ciepłoty, czyli jej szczyt (stadium fastigii) i 3) okres spadania ciepłoty (stadium decrementi}. [przypisy: gehwol schrunden maść, natalia moszyńska instagram, citocartin ]

Powiązane tematy z artykułem: citocartin gehwol schrunden maść natalia moszyńska instagram