Terapia antyleukinowa-5 i ciężka astma

Haldar i współpracownicy (wydanie z 5 marca) zgłaszają znaczną redukcję ciężkich zaostrzeń astmy po supresyjności eozynofili z mepolizumabem w populacji pacjentów z ciężką, oporną na leczenie astmą w Leicestershire, w Wielkiej Brytanii. Jednak pacjenci otrzymujący mepolizumab nadal mieli średnio 2,0 ciężkie zaostrzenia w ciągu roku.1 Czy ten nadmiar może być spowodowany zanieczyszczeniem powietrza, ponieważ ekspozycja na małe cząsteczki jest silnie związana z zaostrzeniami astmy. 2 Witryna internetowa Rady Miejskiej Leicester zapewnia 24 -często monitorowane stężenia cząstek mniejsze niż 10 .m w średnicy aerodynamicznej (PM10) w miejskim obszarze Leicester.3. Zgodnie z naszymi obliczeniami, w okresie badania (od kwietnia 2006 r. do 31 sierpnia 2008 r. 884 dni), średnie 24-godzinne stężenia PM10 przekroczyły maksymalne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia4 w zakresie jakości powietrza (50 .g na metr sześcienny), łącznie 230 razy w trzech z ośmiu miejsc pomiarowych rozmieszczonych wzdłuż systemu autostrad w Leicester. Biorąc pod uwagę skuteczną supresję eozynofilowego stanu zapalnego opisaną w badaniu przeprowadzonym przez Haldara i wsp., Ich dane w połączeniu z danymi z witryny internetowej Leicester stanowią wyjątkową okazję do oceny wielkości zaostrzeń astmy wywołanych zanieczyszczeniem powietrza, 5 które wciąż pozostają nieznany.
Sotirios Zarogiannis, Ph.D.
Konstantinos I. Gourgoulianis, MD, Ph.D.
Dr Konstantinos Kostikas, doktor nauk medycznych
University of Thessaly Medical School, 41110 Larissa, Grecja
uth.gr
5 Referencje1. Haldar P, Brightling CE, Hargadon B, i in. Mepolizumab i zaostrzenia opornej na leczenie astmy eozynofilowej. N Engl J Med 2009; 360: 973-984
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Sieć monitorowania jakości powietrza w Leicester. Leicester, Wielka Brytania: Urząd Miasta Leicester. (Dostęp do 21 maja 2009 r., Http://rcweb.leicester.gov.uk/pollution/asp/home.asp.)

3. Kunzli N, Perez L, Lurmann F, Hricko A, Penfold B, McDonnell R. Przynależny model ryzyka w przypadku narażenia na narażenie powodujące zarówno przewlekłą chorobę, jak i jej zaostrzenia. Epidemiology 2008; 19: 179-185
Crossref Web of Science Medline
4. Wytyczne dotyczące jakości powietrza: globalna aktualizacja. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia, 2005: 217-80.

5. McCreanor J, Cullinan P, Nieuwenhuijsen MJ, i in. Efekty oddechowe związane z narażeniem na ruch diesla u osób z astmą. N Engl J Med 2007; 357: 2348-2358
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Artykuły Haldara i in. i Nair i wsp. [1] wskazują, że mepolizumab ma pozytywne działanie terapeutyczne u wybranych pacjentów z oporną na leczenie eozynofilową astmą i częstymi zaostrzeniami pomimo leczenia kortykosteroidami. Ponieważ wcześniejsze badania kliniczne z udziałem pacjentów z mniej ciężką astmą nie wykazały skuteczności, heterogeniczność odpowiedzi biologicznej na lek może zależeć od fenotypu astmy. Pacjenci w badaniach Haldara i wsp. i Nair i in. miała trudną do leczenia, eozynofilową astmę o początku w wieku około 20 lat; 30 do 40% z nich miało polipy nosa. Ten fenotyp przypomina astmę wrażliwą na aspirynę.2,3 Zastanawiam się zatem, czy pacjenci przeszli testy prowokacji aspirynowej, a jeśli nie, to czy mieli oni w przeszłości nietolerancję na niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Dr n. Med. Andrzej Szczeklik
Uniwersytet Jagielloński Medical College, 31-066 Kraków, Polska
-kr.edu.pl
3 Referencje1 Nair P, Pizzichini MM, Kjarsgaard M, i in. Mepolizumab dla astmy zależnej od prednizonu z eozynofilią plwociny. N Engl J Med 2009; 360: 985-993
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Szczeklik A, Nizankowska-Mogilnicka E., Sanak M. Nadwrażliwość na aspirynę i niesteroidowe leki przeciwzapalne. W: Adkinson NF Jr, Busse WW, Bochner BS, Holgate ST, Simons FER, Lemanske RF Jr, wyd. Alergia Middletona: zasady i praktyka. 7 ed. Filadelfia: Mosby Elsevier, 2009: 1227-43.

3. Wenzel SE. Astma: definiowanie uporczywych fenotypów dorosłych. Lancet 2006; 368: 804-813
Crossref Web of Science Medline
Artykuły Haldara i in. i Nair i in. pokazują korzystny wpływ monoklonalnego przeciwciała anty-interleukiny-5 na zaostrzenia astmy i zapewniają wsparcie roli patofizjologicznej eozynofilom. Jednak w artykule towarzyszącym Wenzel1 kwestionuje się występowanie astmy związanej z eozynofilami oraz znaczenie patogennego udziału eozynofilów w astmie. Haldar i in. donoszą, że 52,3% pacjentów uczestniczących w ich klinice oporności na astmę miało historię eozynofilii plwociny ponad 3% w ciągu ostatnich 2 lat. To odkrycie sugeruje, że większość pacjentów mogła czerpać korzyści z infuzji przeciwciał monoklonalnych anty-interleukiny-5. Chociaż te przeciwciała monoklonalne są klinicznie skuteczne, tylko częściowo zmniejszają efekty mediowane eozynofilem w astmie.2 Na przykład liczba eozynofili jest zmniejszona, ale nie są one eliminowane, a osadzanie głównego białka w postaci granulek nie jest zmienione. , wykazanie korzyści płynących z leku specyficznego dla eozynofili u pacjentów z astmą może być uznane za dowód zasad i prowadzić do jeszcze silniejszych leków.
Gerald J. Gleich, MD
University of Utah Health Science Center, Salt Lake City, UT 84132
gerald. utah.edu
Dr Gleich zgłasza otrzymywanie wsparcia w postaci dotacji i opłat za wykłady od GlaxoSmithKline i udzielanie wsparcia od Novartis oraz posiadanie udziałów w Ception Therapeutics. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
3 Referencje1. Wenzel SE. Eozynofile w astmie – zamknięcie pętli lub otwarcie drzwi. N Engl J Med 2009; 360: 1026-1028
Full Text Web of Science Medline
2. Flood-Page PT, Menzies-Gow AN, Kay AB, Robinson DS. Rola eozynofila pozostaje niepewna, ponieważ antyinterleukina 5 tylko częściowo zmniejsza liczbę osób w astmatycznych drogach oddechowych. Am J Respir Crit Care Med 2003; 167: 199-204
Crossref Web of Science Medline
3. Gleich GJ. Mechanizmy zapalenia związanego z eozynofilami. J Allergy Clin Immunol 2000; 105: 651-663
Crossref Web of Science Medline
Odpowiedź
Dr Pavord i współpracownicy odpowiadają: W odniesieniu do komentarzy Zarogiannis i in. i Szczeklik o naszym artykule: mają rację, że pomimo leczenia mepolizumabem wystąpiła znaczna liczba zaostrzeń astmy. To zdarzenie oznacza, że procesy niezależne od eozynofilowego zapalenia dróg oddechowych wnoszą istotny wkład w patogenezę niektórych zdarzeń astmatycznych. Odpowiedź dróg oddechowych na zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz jest czynnikiem potencjalnie modyfikowalnym, a doskonałe informacje na temat stężenia PM10 dostarczone przez Radę Miejską Leicester dają możliwość zbadania powiązań czasowych i geograficznych z zaostrzeniami astmy Jednakże wątpimy, że nasze badanie było wys
[patrz też: memotropil opinie, teoria humoralna, zolafren swift ]

Powiązane tematy z artykułem: memotropil opinie teoria humoralna zolafren swift