Stosowanie kanakinumabu w cyklicznym zespole stosującym Cryopyrin czesc 4

Charakterystykę demograficzną i chorobową zestawiono w Tabeli 1. Pierwsza faza Open-Label (część 1)
Rycina 1. Rycina 1. Odpowiedź wysypki na kanakinumab u pacjenta z zespołem okresowym związanym z Cryopyrinem (CAPS). Bezpośrednio przed podaniem pierwszej dawki kanakinumabu pacjentka miała typową wysypę pokrzywkową (panel A). W ciągu 24 godzin po podaniu pojedynczej dawki kanakinumabu wysypka prawie całkowicie zniknęła (panel B).
Spośród 35 pacjentów zakwalifikowanych do części 1. 34 (97%) miało pełną odpowiedź na leczenie pojedynczą dawką kanakinumabu, zgodnie z definicją protokołu. Objawy CAPS zmniejszyły się w ciągu 24 godzin u pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź (ryc. 1). Całkowitą odpowiedź uzyskano w 8. dniu u 25 pacjentów, 15 dnia u 8 pacjentów i 29 dnia u pacjenta. Pacjent, który miał pełną odpowiedź w dniu 29, miał odpowiedź kliniczną do 15 dnia, ale miał podwyższone wartości CRP i SAA w tym czasie, które zostały przypisane samoograniczającemu zakażeniu wirusowemu. Jeden pacjent, który nie miał pełnej odpowiedzi, samodzielnie wstrzyknął lek. Poziom kanakinumabu u tego pacjenta był znacznie niższy niż oczekiwano i był zgodny z podawaniem niekompletnej dawki. Ten pacjent został wycofany z badania.
Trzech pacjentów, którzy uzyskali pełną odpowiedź po podaniu pojedynczej dawki kanakinumabu, nie przystąpiło do części 2: jeden pacjent wycofał się z badania z powodu niepowodzenia w utrzymaniu satysfakcjonującej odpowiedzi terapeutycznej, a dwóch innych miało łagodne zapalenie spojówek w dniu randomizacji i zostali niechętnie przyjmują placebo. Tak więc 31 pacjentów (89%) przystąpiło do części 2.
Faza wycofania podwójnej ślepej próby (część 2)
Recydywa
Ryc. 2. Ryc. 2. Odpowiedź na leczenie kanakinumabem w porównaniu z placebo. Panel A pokazuje odsetek pacjentów z zespołem okresowym związanym z kriopiryną (CAPS), którzy byli wolni od nawrotu w części 2 badania, od 8 do 32 tygodnia. Panel B pokazuje medianę poziomu białka zapalnego fazy ostrej, C białko reaktywne (CRP), w ciągu 48-tygodniowego badania, zgodnie z przydzieleniem grupy badawczej w części 2. I słupki wskazują zakresy międzykwartylowe. Pojedyncza gwiazdka wskazuje punkt tydzień po rozpoczęciu części 1, a podwójna gwiazdka wskazuje punkt 8 tygodni po rozpoczęciu części 3. Górna granica normalnego zakresu dla CRP wynosiła 10 mg na litr.
W okresie podwójnie ślepej próby wszyscy 15 chorzy w grupie leczonej kanakinumabem pozostawali w remisji. Przeciwnie, 13 z 16 pacjentów (81%) w grupie placebo miało zaostrzenie choroby (P <0,001). Mediana czasu do wystąpienia zaostrzenia choroby wynosiła 100 dni od rozpoczęcia części 2 (tj. Około 22 tygodni po początkowej dawce kanakinumabu w części 1) (Figura 2A).
Markery zapalne
Tabela 2. Tabela 2. Markery zapalne i oceny lekarzy i pacjentów, zgodnie z przypisaniem do grupy badanej w częściach 2 i 3. Poziomy CRP pozostawały w normalnym zakresie wśród pacjentów w grupie z kanakinumabem (mediana 2,3 mg na litr), ale wzrosły w grupie placebo (mediana, 24,4 mg na litr) (Tabela 2 i Figura 2B). W trakcie części drugiej, średni wzrost poziomu CRP wyniósł 19,9 mg na litr w grupie placebo, w porównaniu ze średnim wzrostem o 1,1 mg na litr w grupie leczonej kanakinumabem (P <0,001).
Poziomy SAA pozostawały w granicach normy u pacjentów z grupy leczonej kanakinumabem (mediana 6,1 mg na litr), ale wzrosły w grupie placebo (mediana, 43,4 mg na litr) (tabela 2)
[więcej w: plavocorin, zolafren swift, maść emla ]

Powiązane tematy z artykułem: maść emla plavocorin zolafren swift