Rózne rodzaje goraczki naprzemiennej zaleza od rodzaju plazmodii wlasciwego im okresu rozwojowego

Różne rodzaje gorączki naprzemiennej zależą od rodzaju plazmodii właściwego im okresu rozwojowego. W trzeciaczce od wylęgu jednego pokolenia merozoitów do wylęgu następnego upływa dokładnie trzy doby. W czwartaczce cztery doby. Tak np. plasmodium vivax rozwija się w ciągu 48 godzin i stąd gorączka co 2 dni. Plasmodium malariae rozwija się w ciągu 72 godzin, dlatego gorączka powstaje co trzeci dzień. Plasmodium immaculatum (tropice) rozwija się nierównomiernie i stąd nierównomierność powstawania gorączki. Czasem rozwój plazmodii odbywa się partiami. Jednego dnia jednej partii, drugiego drugiej partii i stąd powstanie gorączka codzienna. Może ona być również wyrazem zakażania się różnymi szczepami pasożyta. b) Gorączka powrotna (febris recurrens) również występuje okresowymi napadami: dreszczy z szybkim podniesieniem ciepłoty ciała i krytycznym jej spadkiem, po którym następuje okres bezgorączkowy. Charakterystyczną cechą gorączki powrotnej jest to, że okres szczytu gorączki jest znacznie dłuższy i trwa kilka dni. [przypisy: citocartin, almed jarosław, oeparol hydrosense ]

Powiązane tematy z artykułem: almed jarosław citocartin oeparol hydrosense