Overseas Screening dla gruźlicy u imigrantów i uchodźców z USA ad 5

Odsetek imigrantów z zagranicznymi diagnozami gruźlicy nie różnił się istotnie pomiędzy tymi, którzy byli zakażeni wirusem HIV, a tymi, którzy ich nie mieli (odpowiednio 2,2% i 1,8%, P = 0,57). Wśród 1343 uchodźców zarażonych wirusem HIV 112 (8,3%) miało plagę-pozytywną, ujemną pod względem rozmazu lub nieaktywną gruźlicę. Odsetek uchodźców z zagranicznymi diagnozami gruźlicy był istotnie wyższy wśród osób zakażonych wirusem HIV, niż wśród osób, które nie chorowały (8,3% vs. 3,9%, P <0,001). Wariacje czasowe
Rycina 1. Ryciny 1. Rozpowszechnienie złośliwej i nieczynnej gruźlicy u imigrantów z USA i imigrantów w latach 1999-2005. Na rycinie przedstawiono częstość występowania gruźlicy i bakterii powodujących nieczystą gruźlicę wśród imigrantów i uchodźców w latach 1999-2005. Obserwowano tendencję do ogólnego wzrostu częstości występowania gruźlicy niezawierającej wymazu zarówno wśród imigrantów, jak i uchodźców (p <0,001 dla obu testów dla trendów czasowych). Jednak częstość występowania gruźlicy o ujemnym nasileniu wzrosła tylko o 1,9% wśród imigrantów, w porównaniu do 158,9% wśród uchodźców w latach 1999-2002 i 2003-2005. Nastąpił trend w kierunku zmniejszenia częstości występowania nieaktywnej gruźlicy wśród imigrantów i wśród uchodźców (P <0,001 dla obu testów dla trendów czasowych). Częstość występowania nieaktywnej gruźlicy zmniejszyła się o 19,9% wśród imigrantów io 25,8% wśród uchodźców w latach 1999-2002 i 2003-2005.
Kontynuacja oceny po przybyciu do Stanów Zjednoczonych
Rycina 2. Ryciny 2. Oceny ponownej oceny w Stanach Zjednoczonych wśród nowo przybyłych imigrantów i uchodźców, u których w przeszłości za zdiagnozowano złośliwe lub nieaktywne gruźlicy za granicą, w latach 1999-2005. Na rycinie 2 przedstawiono szacunkowe wskaźniki zakończonych ocen następczych w Stanach Zjednoczonych wśród nowo przybyłych imigrantów i uchodźców z zagranicznymi diagnozami gruźlicy za okres od 1999 r. Do 2005 r. Imigranci, najniższe szacunki (oparte na założeniu, że ocena nie została zakończona, jeśli formularz oceny nie został otrzymany przez CDC) wynosiła 68,1%, a wyższe oszacowanie (w oparciu o założenie, że ocena została zakończona, mimo że formularz nie został otrzymany przez CDC) wyniosło 89,1%; dolne i górne szacunki dla uchodźców wynosiły odpowiednio 62,3% i 90,4%.
Mediana czasu od zamorskich badań przesiewowych do przyjazdu do Stanów Zjednoczonych wyniosła 83 dni (odstęp międzykwartylny, od 47 do 141) dla imigrantów i 111 dni (odstęp międzykwartylny, od 63 do 174) dla uchodźców. Mediana czasu od chwili przybycia do Stanów Zjednoczonych do oceny uzupełniającej wyniosła 53 dni (zakres międzykwartylny, 26 do 103) dla imigrantów i 47 dni (zakres międzykwartylowy, 26 do 86) dla uchodźców.
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki ponownej oceny w Stanach Zjednoczonych nowo przybyłych imigrantów i uchodźców z zagraniczną diagnozą gruźlicy z plagiatozależnej lub nieaktywnej gruźlicy, 1999-2005. Na podstawie oceny uzupełniającej aktywną gruźlicę płuc rozpoznano u 6,9% imigrantów i 7,7% uchodźców, którzy otrzymali zagraniczną diagnozę gruźlicy o podłożu niezadowalającym oraz u 1,4% imigrantów i 1,8% uchodźców, którzy otrzymali diagnozę zamorską nieaktywna gruźlica (tabela 3)
[hasła pokrewne: maxi krzem opinie, artrobon, oeparol hydrosense ]

Powiązane tematy z artykułem: artrobon maxi krzem opinie oeparol hydrosense