Okres narastania cieploty

Okres narastania ciepłoty Jeżeli ciepłota podnosi -się szybko z powodu szybkiego zjawiania się we krwi ciał gorączkorodnych, to przez podrażnienie ośrodka naczyniowego powstaje zwężenie naczyń skóry. Skóra jest wtedy blada, sucha, chłodna i człowiek odczuwa zimno. Występują wtedy również skurcze drobnych grup mięśniowych o charakterze klonicznym i powstają tzw. dreszcze, które mogą być większe lub mniejsze, a niekiedy mogą występować tylko jako tzw. ziębnięcia. Zmniejsza się wtedy oddawanie ciepła z równoczesnym zwiększeniem wytwarzania j ego dzięki skurczom mięśniowym i wzmożonej przemianie materii. U zwierząt kuraryzowanych dreszcze nie występuj ą i nie ma u nich tak dużego podniesienia ciepłoty – w przeciwieństwie do zwierząt ,nie kuraryzowanych . Powolne narastanie ciepłoty, czyli dłuższe stadium incrementi, trwające kilka dni, nie wywołuje dreszczy, oddawanie bowiem ciepła zmniejsza się nieznacznie, wytwarzanie zaś ciepła zwiększa się powoli. Ciepłota wtedy podwyższa się schodkowato, -wykazując obniżenia ranne i podniesienia wieczorne. [hasła pokrewne: maść emla, dyżury aptek zgierz, gehwol schrunden maść ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek zgierz gehwol schrunden maść maść emla