Nieortodoksyjne podejście do opracowania nowej terapii przeciwgruźliczej

Rozwój TMC207 stanowi ważny postęp w chemioterapii gruźlicy. Jest to prawdopodobnie najbardziej niesamowite ze względu na niekonwencjonalny charakter tego wysiłku. Na praktycznie każdym etapie, od początkowego odkrycia diarylochinolin przez badanie przesiewowe pod kątem związków, które zabijają Mycobacterium smegmatis, saprofitycznego odległego krewnego M. tuberculosis, poprzez badanie fazy 2 przez Diacona i in. zgłoszone w tym wydaniu czasopisma (numer ClinicalTrials.gov, NCT00449644), ten wysiłek lekceważył konwencjonalną wiedzę o tym, jak opracowywać nowe leki na gruźlicę. Jest to również pokorne studium przypadku, które warte jest refleksji. Ci z nas w polu gruźlicy zwrócili nasze nosy na poszukiwanie związków, które zabijały coś mniej niż prawdziwy ludzki patogen, a do niedawna całe pojęcie przesiewania leków pod kątem ich zdolności do zapewnienia działania przeciwko całemu organizmowi było nieco anachroniczne. Z pewnością przeszliśmy przez dziesięciolecia, odkąd streptomycynę wyizolował Selman Waksman po wykonaniu takiego ekranu. Daj nam ładny, wyizolowany enzym o wysokiej rozdzielczości rentgenowskiej strukturze krystalograficznej, a użyjemy uzbrojenia nowoczesnego odkrywania leków do leczenia ciężkiej gruźlicy. Problem, podsumowany ostatnio przez Payne i wsp., 2 jest taki, że to podejście nie działa w przypadku bakterii. Naprawdę niepokojącym faktem jest to, że nie rozumiemy dlaczego. Możemy opracować znakomicie silne i selektywne inhibitory praktycznie dowolnego celu, który wybieramy, ale te inhibitory rzadko przekładają się na cokolwiek z aktywnością użyteczną przeciwko całych komórek.
Badanie Diacona i wsp. jest ważny z trzech różnych powodów. Po pierwsze, diarylochinoliny są nową klasą leków, które zwiększają możliwości terapeutyczne u pacjentów z gruźlicą oporną na wiele leków lub oporną na leki, dla których opcje leczenia są często rzadkie, w dużej mierze nieskuteczne i często wysoce toksyczne. Pacjenci ci często nie mają wielu możliwości, a ich lekarze w ostateczności korzystają z leków takich jak linezolid, które po długotrwałym podawaniu mają znaczące działania niepożądane. Wydaje się, że TMC207 nie wiąże się z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi, przynajmniej w ciągu pierwszych 8 tygodni leczenia. Oczywiście dane długoterminowe są niezbędne, ale na razie jest to zachęcające.
Drugim powodem, dla którego jest to ważne badanie, jest projekt. Obecny czterolekowy schemat leczenia osób z podatną na lek gruźlicą jest w przeważającej mierze skuteczny. Większość prób nowych agentów dotyczyła zamiany jednego z czterech na nowego kandydata i pomiaru różnicy. Są to duże i kosztowne przedsięwzięcia ze względu na liczbę potrzebną do przeprowadzenia takiego badania. Rośnie przekonanie, że zła odpowiedź pacjentów na leki przeciwprątkowe drugiej linii oznacza, że niewielka grupa pacjentów z wielolekooporną gruźlicą może dostarczyć znaczących wyników. 3.4 W rzeczywistości wcześniejszy raport Diacona i wsp. być może pierwsze kontrolowane badanie kliniczne przeprowadzone w populacji z gruźlicą oporną na wiele leków. Przedstawione tutaj badanie fazy 2 TMC207 jest ważnym krokiem, który, mam nadzieję, posłuży rozwianiu dwóch dominujących mądrości: pacjenci z wielolekooporną gruźlicą są zbyt heterogeniczni dla takich badań z powodu wysoce zmiennych schematów chemioterapii w tle i próby z udziałem pacjenci z wielolekooporną gruźlicą ograniczą stosowanie tego leku do tej populacji.
Ważne jest, aby docenić rozróżnienie między rozwojem leków u pacjentów z oporną na wiele leków lub wysoce oporną na leki gruźlicą a badaniem z udziałem pacjentów z gruźlicą oporną na wiele leków lub ciężko oporną na leki, która jest wykorzystywana jako krok do większego badania z udziałem pacjenci z podatną na lek gruźlicą
[patrz też: maść emla, memotropil opinie, maxi krzem opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: maść emla maxi krzem opinie memotropil opinie