Nauczanie profesjonalizmu medycznego

Jednym z często słyszanych powiedzeń w edukacji medycznej jest to, że wartości zawodowe są przyłapywane i nie nauczane , co oznacza, że uczący się integrują ważne wartości w sposób, który opiera się formalnym wysiłkom pedagogicznym. Redaktorzy dydaktycznego profesjonalizmu medycznego uważają jednak, że takie wartości, postawy i zachowania mogą być rzeczywiście nauczane w sposób formalny i innowacyjny. Zgromadzili imponującą grupę naukowców o profesjonalizmie, a dwaj redaktorzy, Richard Cruess i Sylvia Cruess, zyskały reputację liderów ruchu profesjonalizmu w edukacji medycznej. W pierwszym rozdziale książki, zatytułowanym Kognitywna podstawa profesjonalizmu , Cruesses starannie wyrażają otwartą i przejrzystą definicję profesjonalizmu. Twierdzą, że członkowie zawodów medycznych nie określają profesjonalizmu; zamiast tego społeczeństwo poprzez delegowanie uprawnień i obowiązków do zawodu . Związek między społeczeństwem a profesją medyczną jest podstawą umowy społecznej, którą Cruesses argumentują, jest wzajemnym związkiem. Formalne części tego kontraktu są zilustrowane w przepisach dotyczących medycyny za pomocą różnych środków (w tym licencjonowania i standardów edukacyjnych), jak również w dokumentach historycznych (takich jak kodeksy etyczne i międzynarodowa karta dotycząca profesjonalizmu), które określają zobowiązania etyczne lekarzy. Cruesses stanowią ważny wkład do literatury fachowej w tym rozdziale, który jest podstawą wszystkiego, co następuje w książce.
Rozdziały w drugiej części książki oferują więcej teorii, ale jest to teoria edukacyjna w przeciwieństwie do teorii o profesjonalizmie. Rozdział napisany przez Yvonne Steinert stanowi doskonały przegląd różnych podejść teoretycznych. Koncentruje się przede wszystkim na usytuowanym uczeniu się, podejściu, które łączy bazę poznawczą i doświadczenie uczenia się, które jest potrzebne, aby ułatwić zdobywanie profesjonalizmu . Chociaż refleksja otrzymała lwią część uwagi w tej dziedzinie, Steinert omawia także znaczenie poznawczych staż, wspólne uczenie się, praktyka i artykulacja. Omawia również specyficzne potrzeby i atrybuty dorosłych uczących się oraz jak ważne jest zapewnienie, aby każdy projekt instruktażowy nastawiony na profesjonalizm był oparty na zrozumieniu potrzeb dorosłych uczących się. Co więcej, znaczenie narracji, którą można uczyć za pomocą opowieści, filmu i sztuki – koncepcja dobrze ugruntowana w literaturze bioetyki i medycznej humanistyki – jest podkreślana jako dynamiczny sposób dla uczniów nabywania kompetencji w zakresie profesjonalizmu.
W wyróżniającym się rozdziale David Leach omawia znaczenie formacji rezydentów. Odchodząc od słów takich jak trening (termin, który jest niestety powszechnie stosowany) w celu opisania procesu edukacyjnego lekarzy, Leach zamiast tego skupia się na formacji jako bardziej odpowiednim sposobie opisania procesu, przez który przechodzą mieszkańcy. Ponownie refleksja jest omawiana jako podstawowa działalność w formacji rezydenta, podobnie jak nacisk na dynamikę grupy, sprawiedliwość społeczną i sumienną gospodarkę zasobami.
Wyzwaniem stojącym przed nauczycielami i uczniami medycznymi jest rozdźwięk, który wielu studentów postrzega między wysoko postawioną retoryką wykładów i dyskusji w klasie o profesjonalizmie w ich przedklinicznych latach, a faktycznymi zachowaniami, których są świadkami podczas rotacji klinicznych.
[hasła pokrewne: oeparol hydrosense, plastry olfen, sambucol ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: oeparol hydrosense plastry olfen sambucol ulotka