Metoda polega na badaniu czestosci tetna oraz cisnienia skurczowego i rozkurczowego, gdy chory lezy a nastepnie, co minute po wstaniu

Metoda polega na badaniu częstości tętna oraz ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, gdy chory leży a następnie, co minutę po wstaniu. U osób zdrowych tętno po wstaniu nieznacznie się przyśpiesza na krótki czas, a ciśnienie skurczowe obniża się o 15-20 mm słupa rtęci, ciśnienie zaś rozkurczowe pozostaje bez zmiany lub ulega nieznacznemu odchyleniu od poziomu pierwotnego. W stanach chorobowych zachowanie się tętna oraz ciśnienia tętniczego przy wykonywaniu próby ortostatycznej może ulegać zmianom, zależnie (Schellong) od zaburzeń regulacji krążenia na tle zmian w śródmózgowiu. Najczęściej zdarza się typ hipotoniczny próby. Cechują go: 1) znaczne przyśpieszenie tętna, zależne od zmniejszenia rzutu skurczowego serca 2) wzrost ciśnienia rozkurczowego, wskutek znacznego skurczu naczyń obwodowych powstaniu badanego. O wiele rzadziej spotyka się typ hipocynamiczny, cechujący się obniżeniem ciśnienia rozkurczowego i skurczowego, gdy badany wsta nie. Zmiany te stoją w związku z brakiem bodźców nerwowych ośrodkowych, wywołujących skurcz naczyń obwodowych. Biorąc pod uwagę ścisłą współpracę narządów krążenia i oddychania można badać sprawność narządu krążenia oznaczając, jak długo chory leżąc może zatrzymać oddech po głębokim wydechu, wykonanym po głębokim wdechu. [hasła pokrewne: plastry olfen, oeparol hydrosense, psychiatra poznan ]

Powiązane tematy z artykułem: drospirenonum oeparol hydrosense plastry olfen