Leczenie HCV ABT-450 / r-OmBasaswir i Dasabuvir za pomoca rybawiryny AD 8

Wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12. tygodniu po leczeniu wynosił 93,5% wśród pacjentów, którzy mieli modyfikację dawki rybawiryny (29 z 31 pacjentów) i 96,4% wśród osób, które nie miały modyfikacji dawki (426 z 442). Stopniowa analiza logistyczno-regresyjna wykazała, że charakterystyka, w tym wiek, płeć, rasa, grupa etniczna, genotyp IL28B, wynik włóknienia i wyjściowe miano wirusa nie miały znaczącego wpływu na utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 12. tygodniu po leczeniu. Tylko wysoki poziom wyjściowy -mass index (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) była związana ze zmniejszoną stawką, chociaż efekt był skromny (iloraz szans, 0,89, P = 0,02); nawet wśród pacjentów z wskaźnikiem masy ciała wynoszącym 30 lub więcej, wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w 12 tygodniu po leczeniu był wysoki (91,5%) .
Pacjenci w grupie A przyjmowali średnio 98,9% lub więcej przepisanych dawek każdej pigułki. Szybkość normalizacji poziomu aminotransferazy alaninowej wynosiła 97,0% w grupie A (352 z 363 pacjentów), w porównaniu z 14,9% w grupie B (17 z 114) (P <0,001).
Wirusowe niepowodzenie podczas leczenia i nawrotu
Spośród 473 pacjentów w grupie A pacjent (0,2%) miał niewydolność wirusologiczną w okresie podwójnie ślepej próby. U tego pacjenta zakażonego genotypem 1a HCV, który przylgnął do reżimu leczenia, poziom RNA HCV stał się wymierny w 12. tygodniu leczenia. W sumie 7 z 463 pacjentów (1,5%) miało nawrót po 12 tygodniu po leczeniu; 5 miało nawrót w trakcie lub przed wizytą w czwartym tygodniu po leczeniu.
Każdy z ośmiu pacjentów, u których wystąpiła awaria wirusologiczna podczas leczenia lub nawrotu choroby, posiadał co najmniej jeden wariant aminokwasowy, o którym wiadomo, że nadaje oporność na jeden z trzech bezpośrednio działających środków antywirusowych zawartych w reżimie. Najczęściej wykrywanymi wariantami u siedmiu pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1a w czasie niepowodzenia wirusologicznego podczas leczenia lub nawrotu choroby było D168V (u sześciu pacjentów) w białku NS3, M28T (w dwóch) i Q30R (w trzech) w białku NS5A i S556G (w trzech) w białku NS5B. Pojedynczy pacjent z zakażeniem HCV genotypem 1b, który miał nawrót, miał warianty Y56H i D168V w białku NS3, L31M i Y93H w białku NS5A i S556G w białku NS5B w czasie nawrotu.
Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane oraz nieprawidłowości chemiczne i hematologiczne stopnia 3 lub 4 podczas okresu podwójnie ślepej terapii. Podczas fazy podwójnie ślepej u 87,5% pacjentów otrzymujących aktywny schemat (grupa A) w porównaniu z 73,4% pacjentów otrzymujących placebo (grupa B) wystąpiło zdarzenie niepożądane (P <0,001) (tabela 2) [podobne: zespół pustego siodła, memotropil opinie, plavocorin ]

Powiązane tematy z artykułem: memotropil opinie plavocorin zespół pustego siodła